eMerkur - Moduly Kontaktní centrum

incoming calls
Příchozí hovory
Moduly pro řízení příchozích hovorů.
Outgoing calls
Odchozí hovory
Moduly pro řízení odchozích hovorů.
Outgoing calls
Pošta
Moduly pro řízení pošty.
social networks
Sociální sítě
Moduly pro řízení sociálních sítí.