eMerkur - Moduly IT - Design

Service Catalogue
Service Catalogue
Modul pro psrávu katalogu poskytovaných IT služeb pro řízení rozsahu poskytovaných služeb.
SLM Desk
SLM Desk
Modul Service Level Management slouží pro řízení úrovně poskytovaných služeb v kontextu strategických cílů vaší organizace.
Availability Desk
Availability Desk
Modul pro řízení dostupnosti a pro predikci problémových IT služeb.
Capacity Desk
Capacity Desk
Modul pro řízení dostupných kapacit a pro predikci problémových IT služeb.
IT SCM Desk
IT SCM Desk
Modul IT Service Continuity Managementu zajišťuje řízení dostupnosti služeb v případě katastrofických výpadků.
Security Desk
Security Desk
Modul pro řízení bezpečnosti v rámci vašich IT služeb.
Suppliers Desk
Supplier Desk
Modul pro řízení dodavatelů jednotlivých IT služeb.