eMerkur - Moduly IT - Transition

Change Desk
Change Desk
Modul pro řízení kvality a výkonnosti vašich IT změn v organizaci.
Configuration Desk
Configuration Desk
Modul pro řízení IT konfigurací v rámci vaší organizace pro zajištění kvality řešení změn, požadavků, incidentů a problémů.
Release Desk
Release Desk
Modul pro řízení nasazování nových funkčností do provozního prostředí.
Testing Desk
Testing Desk
Modul pro řízení kvality testů.
Change Evaluation
Evaluation Desk
Modul pro řízení vyhodnocení po nasazení.
Knowledge Desk
Knowledge Desk
Modul pro řízení znalostí v rámci organizace.