eMerkur - Systém Podpory Obchodu

city

K čemu systém slouží?
Systém zajišťuje podporu vašich firemních procesů pro zvýšení efektivity, snížení nákladovosti v řádu desítek %. Systém je stavebnicový a vyberete si pouze služby, které potřebujete. Pomůžeme vám vyzkoušet si možné přínosy při minimální investici. Získáte znalosti best practise dostupné na trhu, včetně konkrétních podnětů. Pomůžeme vám růst.


Jsme hlavně procesní portál.
Najdete u nás informace o procesech, které by ve vaší firmě neměly chybět. Řekneme vám, jak by vybrané procesy měly vypadat. Zjistíte, jak byste měli procesy řídit, abyste z nich vytěžili maximum. Nabídneme vám možnost řídit své procesy, aniž byste museli zásadně investovat. Získáte názory nejlepších procesních specialistů na trhu. S námi budete vždy o krok napřed.


city

Research and Development Centre servis
Provádí průběžné vyhledávání nových business příležitostí za použití inovativních technologií. Sledujeme trendy za vás a pomůžeme se zajištěním kontinuálního rozvoje možností pro váš business pro zajištění akcelerace vašeho obchodu a oslovení dalších zákaznických segmentů.

Procesní dashboard
chart

K čemu je a co je "Procesní dashboard"?
Procesní dashboard je hlavní manažerský výstup, který vám umožní striktně řídit vaše procesy ve všech fázích životního cyklu vašich produktů. Všechny procesy pod kontrolou našeho systému běží v proaktivním režimu a umožní vám jako manažerovi reagovat na vzniklé problémy dříve než mají fatální dopady do vaší organizace. Zároveň jsou hlídány mezní hodnoty metrik ve vašich procesech pro umožnění tvrdého řízeného zefektivňování.

Dokumentace a reporting
docs

Jak mi pomůže dokumentace a reporting?
Dokumentace firemních procesů vám umožní poznat všechny závislosti, které váš proces mohou ovlivnit. Zároveň umožní nastavit řádné metriky pouze toho co je pro vás důležité. Klíčová je dokumentovaná provazba všech metrik a strategických cílů vaší organizace. Reporting pak dává možnost sledovat trendy vývoje výkonnosti a efektivnosti s možnostmi proaktivních reakcí na negativní trendy, ale zároveň predikce budoucího stavu. Nezbytná je i meziroční kontrola stavu, která vám umožní neustálý progres a zlepšování fungování vašich procesů a tím i vašich služeb.