Procesní Dashboard
trial

K čemu modul slouží?
Služba zajišťuje zobrazení aktuální kondice procesů/aktivit ve vaší firmě, aby vám umožnila proaktivně reagovat na blížící se problémy dříve než nastanou.

Benefity?
- máte kontrolu nad všemi aktivitami ve firmě
- vždy máte zodpovědnou osobu
- proaktivní režim zamezuje vzniku problémů

Jak to funguje?
1.) zmapujeme aktivity ve vaší firmě
2.) nastavíme měřící body
3.) definujeme metriky
4.) určíme krajní hodnoty a proaktivní úrovně
5.) nastavíme procesní dashboard pro vaše podmínky
6.) nastavíme odpovědnosti
7.) zajistíme dostupnost pro vaše mobilní zařízení

Jaká řešení pro vás máme?
- řešení je univerzální pro jakýkoliv typ firmy

Členství
Všichni členové mají přístup nejen k Procesnímu dashboardu, ale i k modulům jednotlivých procesů pro získání best practise