Systém eMerkur - Dokumentace a reporting
docs

Jak mi pomůže dokumentace a reporting?
Dokumentace firemních procesů vám umožní poznat všechny závislosti, které váš proces mohou ovlivnit. Zároveň umožní nastavit řádné metriky pouze toho co je pro vás důležité. Klíčová je dokumentovaná provazba všech metrik a strategických cílů vaší organizace. Reporting pak dává možnost sledovat trendy vývoje výkonnosti a efektivnosti s možnostmi proaktivních reakcí na negativní trendy, ale zároveň predikce budoucího stavu. Nezbytná je i meziroční kontrola stavu, která vám umožní neustálý progres a zlepšování fungování vašich procesů a tím i vašich služeb.


K čemu dokumentace?
Dokumentace je hlavní nástroj k poznání všech aktivit, které se v rámci vaší firmy dějí a jejich smysluplnost v kontextu příslušného postupu v rámci životního cyklu každého produktu. Hlavním přínosem dokumentace je nejen identifikace všech aktivit, ale i jejich důležitost v kontextu celé organizace, aby vám bylo umožněno prioritizovat strategický rozvoj a investice do příslušné oblasti.


Jak využiji reporting?
Vaš reporting bude vždy zaměřen na problematiku každého manažera ve vaší organizaci a umožní mu operativně reagovat včas. V detailu se pak každý může zaměřit na individuální problémy v jeho oblasti, jelikož metriky sebou nesou několikaúrovňový metrický strom, který jde do detailního sledování i individuální aktivity, která je vázána na konkrétního pracovníka, čímž umožní řešit manažerské problémy dříve než přerostou v problém společnosti.