Systém eMerkur - Aktualizace

Jak využít aktualizace pro rozvoj vaší firmy?
V rámci půlročního aktualizačního balíčku můžete aktualizovat stávající oblasti, ale i rozšiřovat na nové oblasti, včetně možností konzultací pro maximalizaci efektu poskytovaných služeb.


Reaguje aktualizační balíček na mé aktuální potřeby?
Aktualizační balíček je standardně nastaven tak, aby respektoval požadavky na změny v zákaznickém řešení. Pokud klient využije rozsahem požadavků na změnay celý balíček, pak je možné požadavky nad rámec řešit ad hoc případ od případu. Aktualizační balíček je možné rovněž využít pro rozšíření působnosti řešení na další oblast, aniž by to znamenalo jakékoliv navyšování plateb. V rámci aktualizací jsou rovněž nabízené aktualizace na základě nově vzniklého best practise. V neposlední řadě lze do aktualizačního balíčku zahrnout i školící aktivity