Systém eMerkur - Procesní analýza

Analýza stavu procesů, potřeb, rozdílová analýza.
Analyzu zaměřujeme na využití maximálního potenciálu při minimální investici. V průběhu analýzy vedeme neustálý dialog, abychom se zaměřili na oblasti, které vás pálí. Poskytovaný servis je šitý na míru vašim aktuálním potřebám. Sledujeme aktuální vývoj v příslušných oblasech a přinášíme vám je proaktivně pro zajištění vašich maximálních výhod.


Jak to celé funguje?
Analýza je vždy uvedena základním workshopem, jehož cílem je orientační zmapování procesního rozsahu celé vaší organizace. Rovněž je nutné zajistit data zjištění tzv.nejčetnějších průchodů procesy, které dají k dispozici informace o procesech s největší nákladovostí v rámci organizace a zároveň tak vytypují kandidáty pro případnou optimalizaci. Jelikož u procesní analýzyn je vhodné postupovat v poměru 80/20, tedy 80% efekt při 20% úsilí.

Co je výstupem?
Hlavním výstupem je dokument popisující procesní modely v rámci organizace, včetně nastavení měřících bodů a konkrétních metrik z rozlišením metrik řídících, výkonnostních, efektivity, citlivosti a kapacity.