Systém eMerkur - Procesní restrukturalizace

Změna vašich procesů.
Na základě best practise a reálné potřeby vašeho podniku budou navrženy efektivní procesy s jasnými metrikami v přesně definovaných měřících bodech příslušných procesů. Budou určeny mezní hodnoty jednotlivých metrik a bude připraven podklad pro řízené zvýšení efektivity pod vaší kontrolou.

Striktní řízení procesů. Pro striktní řízení bude u vás nastavena řídící struktura, která s pomocí specifického konsolidovaného reportingu dostane k dispozici nástroj pro zajištění predikce problémů, plánování do budoucna a především řízení snížení nákladovosti a zvýšení efektivity.